Cílem projektu Intranet veřejné správy je vytvoření a provozování jednotné, spolehlivé a bezpečné komunikační infrastruktury, veřejné správy.

Image

- Dětské oddělení -

Image

vyhlašuje

           literární a výtvarnou soutěž na téma

 CO PŘEJEŠ SVÉMU MĚSTU DO NOVÉHO ROKU

Své povídky, básně,? a výtvarné práce zašlete nebo přineste do 31. ledna 2003 do knihovny:    MěK Znojmo Dětské oddělení
                    Náměstí TGM 21
                    669 26 Znojmo

    nebo
                    Pobočka MěK Znojmo
                    Holandská 2
                    671 81 Znojmo

 
Bližší informace získáte na tel.: 515 22 58 63 ? Dětské oddělení ? Draha Stehlíková
515 22 73 96 ? Pobočka Holandská ? Jana Dundáčková, DiS.

Poněvadž s procesem slučování našeho právního prostředí s právem EU dochází k jakési "legislativní smršti " mění se k 1.1.2003 téměř všechny důležité zákony, kterými jsou např. Obchodní zákoník, Občanský zákoník, Zákoník práce, Zákon o platebním styku, Zákon o důchodovém pojištění, Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, Zákon o dani z přidané hodnoty, Celní zákon a desítky dalších. Od 28.11.2002 je ve studovně čtenářům k dispozici nová verze elektronické právní knihovny SKLENDA 2003.

Městská knihovna Znojmo Vám nabízí k půjčení 1240 hudebních titulů na CD nosičích. Hudební CD je možno si půjčit v oddělení pro dospělé Městské knihovny Znojmo na ulici Zámečnická 9. Pro vyhledání dostupných titulů využijte náš on-line katalog (vyhledávání AV médií). Seznam všech hudebních titulů ve formátu pro MS Excel je  zde (45 kB). Soubor je zazipován.

Přehled studijních oborů  na VŠ pro rok 2003/2004 : Ve studovně jsou od 14.11. k dispozici UN č. 39-40/2002 (kompletní přehled bakalářských a magisterskách studijních programů a oborů na vysokých školách, fakultách a jiných doučástech vysokých škol v ČR pro akademický rok 2003/2004)

Pro všechny registrované členy naší knihovny jsou ve studovně k dispozici první dvě čísla populárního přírodovědného magazínu National Geographic v češtině.

Nyní můžete na PC ve studovně, které slouží zároveň i jako internetové pracoviště, používat, kromě oblíbeného textového editoru MS Word, také tabulkový procesor MS Excel.

Nabídka Městské knihovny Znojmo
Veřejná sbírka byla pořádána Městem Znojmem za účelem humanitárním- zmírnění následků živelné pohromy, která postihla město Znojmo v srpnu tohoto roku. Sbírka byla zahájena 26.8.2002 a ukončena dne 20.9.2002. Za tuto dobu bylo shromážděno celkem cca 445 tis. Kč. (zdroj dat: Znojemské listy)

Knihovny jsou nejdostupnější kulturní a vzdělávací zařízení pro všechny skupiny obyvatelstva. Týden knihoven je propagační akcí, kterou se knihovny různých typů z celé České republiky společně prezentují veřejnosti.   Městská knihovna Znojmo připravila pro své čtenáře a uživatele v rámci této, pro knihovny významné události, řadu akcí. Podílet se na nich budou všechna oddělení služeb, to znamená:

Půjčovna pro dospělé,
Studovna a Knihovna rakouské literatury na Zámečnické ul. 9,
Dětská knihovna na nám. T.G.Masaryka č. 21,
Pobočka Gagarinova na Gagarinově ul. č. 13,
Pobočka Holandská, na Holandské ul. č. 2. 

Přehled akcí:  

{ bližší informace můžete nalézt v sekci dané pobočky }

Knihovní zákon a navazující vyhláška

Dnem 1. 1. 2002 vstupuje v platnost zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),schválený dne 29. června 2001. Současně se tímto dnem ruší dosud platný zákon č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon).