Přehled studijních oborů na VŠ pro rok 2004/2005 : Ve studovně jsou od 11.11. k dispozici UN č. 39-40/2003 (kompletní přehled bakalářských a magisterských studijních programů a oborů na vysokých školách, fakultách a jiných součástech vysokých škol v ČR pro akademický rok 2004/2005).

V termínu 6. - 12.10. 2003 bude probíhat celostátní akce "Týden knihoven". Městská knihovna Znojmo připravila pro své čtenáře a uživatele v rámci této, pro knihovny významné události, řadu akcí.

Videokazety
Nyní je na našich stránkách k dispozici seznam všech videokazet s tématikou ekologie a ochrany životního prostředí. Videokazety si u nás můžete zapůjčit  ve studovně. Seznam ve formátu pro MS WORD je ke stažení zde
V dětské knihovně jste mohli shlédnout od 5.5. - 27.6. 2003 na 70 loutek, které vyrobila a Městské knihovně Znojmo zapůjčila Umělecká výroba Mašek.
Od 5.5. do 27.6. 2003 proběhla v dětské knihovně výstava loutek. Dále si můžete prohlédnout několik fotografií v naší galerii.
ICNMěstská knihovna Znojmo spolupracuje s Informačním centrem neziskových organizací (ICN). Díky této spolupráci získává publikace a další materiály o neziskovém sektoru v České republice, které jsou zájemcům k dispozici ve studovně Městské knihovny Znojmo. Knihovna rovněž buduje databázi "Neziskové organizace okresu Znojmo". Informace a přihlášky do této databáze jsou k dispozici ve studovně Městské knihovny Znojmo.
Vranovský zámek

KULTURNÍ  KOMISE  RADY  OBCE  VRANOV   NAD   DYJÍ

VYHLAŠUJE    4.ročník

SOUTĚŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU

VRANOVSKÝ  SLAVÍK

 PROPOZICE K SOUTĚŽI :

SOUTĚŽ BUDE PROBÍHAT V TĚCHTO KATEGORIÍCH:

1. KATEGORIE: DĚTI                ( 1. - 5. TŘÍDA )

2. KATEGORIE: DĚTI                ( 6. ?9. TŘÍDA )

3.KATEGORIE: DOSPĚLÍ          ( NAD 16 LET )

PODMÍNKY SOUTĚŽE :

KAŽDÝ SOUTĚŽÍCÍ SI PŘIPRAVÍ JEDNU PÍSEŇ LIBOVOLNÉHO ŽÁNRU , KTEROU ZAZPÍVÁ BEZ DOPROVODU HUDEBNÍHO NÁSTROJE, V PŘÍPADĚ DODÁNÍ NOTOVÉHO ZÁPISU  SOUČASNĚ S PŘIHLÁŠKOU ORGANIZÁTOR ZAJISTÍ  DOPROVOD NA KYTARU . JEDNOTLIVCI  SE  MOHOU DOPROVODIT  NA VLASTNÍ HUDEBNÍ NÁSTROJ. / VE VÝBĚROVÉM KOLE /.

PRŮBĚH SOUTĚŽE:

1. VÝBĚROVÉ KOLO        25. 4.  2003  14 00 HOD.   MÍSTNÍ  KNIHOVNA

2. SLAVNOSTNÍ FINÁLE    17. 5.  2003  14:00 HOD.   COUNTRY SALOON /GENERÁLKA 

V 10:00 HOD.

3. PŘEHLÍDKA VÍTĚZŮ       30. 8.  2003  19 00  HOD., STÁTNÍ ZÁMEK VRANOV NAD DYJÍ

FINALISTY  DOPROVÁZÍ  KAREL FOJTÍK  BAND

 

SOUTĚŽÍCÍ  HODNOTÍ ODBORNÁ POROTA

PÍSEMNÉ  PŘIHLÁŠKY (25kb)  DO  SOUTĚŽE POSÍLEJTE  DO   20. DUBNA   NA  ADRESU:

JARMILA SÁROVÁ, VRANOV NAD DYJÍ  358, PSČ 67103

DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM, KTEŘÍ SVÝMI DARY PŘISPĚJÍ NA HODNOTNÉ CENY PRO SOUTĚŽÍCÍ.

TĚŠÍME  SE  NA  SETKÁNÍ  S VÁMI  -  ČLENOVÉ   KULTURNÍ   KOMISE  PRO   VRANOV  NAD  DYJÍ.

Od 5.5. do 27.6. 2003 bude probíhat v dětské knihovně výstava loutek.

Evropská Unie

V souvislosti se vztupem ČR do EU bude v Měk Znojmo v termínu od 5.5. do 2.6. 2003 probíhat prezentace.

Anopress Studovna Městské knihovny Znojmo umožňuje na svých počítačích přístup k nternetové databázi plných textů Anopress.

Anopress - databáze plných textů článků z celostátních a regionálních deníků, časopisů a magazínů a zpravodajských, publicistických a diskusních pořadů rozhlasu a televize. V současné době je těchto monitorovaných informačních zdrojů 346. Anopress umožňuje i vyhledávání ve vědomostních databázích - kronikách, slovnících a enciklopediích.Přehled poskytovaných produktů a služeb je na této adrese www.anopress.cz.

28.-29.3.2003 proběhla na pobočce holandská NOC S ANDERSENEM.

MěK vyhlásila vítěze soutěže na téma CO PŘEJEŠ SVÉMU MĚSTU DO NOVÉHO ROKU.

Esperanto
Ve studovně Městské knihovny je k dispozici rozsáhlá složka tištěných informací o esperantu, která podává ucelený obraz o tomto svébytném jazyce. Při jejím vypracování byly všechny použity všechny dostupné tištěné i internetové zdroje. Tyto informace byly použity jako podklad besedy o esperantu ve studovně Městské knihovny Znojmo a nyní jsou k dispozici návštěvníkům studovny.

ZÁPIS z jednání hodnotitelské komise programu veřejné informační služby knihoven - VISK 3 konaného ve dnech 25. 2. 2003

Rozdělení dotací na programy VISK 3 (výběr knihoven obsluhovaných MěK Znojmo)
Výsledky činnosti veřejných knihoven okresu znojmo za rok 2002

VISK

Ministerstvo kultury -  odbor umění a knihoven vyhlašuje výběrové řízení pro r. 2003 na poskytnutí dotací knihovnám evidovaným dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), s výjimkou nadací a nadačních fondů na nekomerční projekty z oblasti knihoven:

Změna cen poskytovaných služeb : Od 1.1.2003 vstupují v platnost nové ceny u několika služeb poskytovaných ve studovně a na pobočkách.

Zde jsou změny, ke kterým došlo:

Použití internetu (dospělí) 20Kč/hod.
Použítí internetu (děti do 15-ti let)    10Kč/hod.

Kopie A3, jednostranně                    2,- Kč
Kopie A3, oboustranně                     3,- Kč
Kopie A3, foto                                6,- Kč
Kopie A4, jednostranně                    1,- Kč
Kopie A4, oboustranně                     2,- Kč
Kopie A4, foto                                5,- Kč
Kopie A5, jednostranně                    1,- Kč
Kopie A5, oboustranně                     2,- Kč
Kopie A5, oboustranně                     4,- Kč

Další dobrá zpráva: od 3.1.2003 se zvýšila rychlosti připojení k internetu na dvojnásobek!

Od 1. ledna je ve studovně k dispozici multimediální počítač se specializovaným programovým vybavením pro nevidomé a slabozraké. Nevidomým poskytuje počítač ozvučení všech jeho částí včetně možnosti práce s internetem. K ulehčení práce  přispívá přehledný program poskytující nejdůležitější funkce počítače ve zjednodušeném ovládacím prostředí vytvořeném přímo pro nevidomé. Slabozrakým umožňuje počítač zvětšit si prvky zobrazované na obrazovce počítače do jim vyhovující velikosti a změnu barevného spektra obrazovky počítače dle jejich potřeb. Využití tohoto počítače je zdarma.