Program akcí

Předběžný program akcí, které se budou konat nejen
v konferenčním sále MěK Znojmo v první polovině roku 2018

Změna programu vyhrazena!

Podrobné informace o nejbližší akci, se vždy dozvíte s předstihem na hlavní stránce!

datum den pořadatel název akce čas
   I. pololetí r. 2018
LEDEN
8. 1. pondělí MěK
Kino Svět
A3V
Akademie třetího věku - zahájení
Z
nojmo a jeho školy do roku 1918
 PhDr. Jiří Kacetl
9.00
11. 1. čtvrtek MěK
Klub zdraví
Klub zdraví:
Být zdravý a spokojený

Roman Uhrin
17.00
16. 1. úterý MěK Vysokým Atlasem až na Saharu
Jiří Eisenbruk
17.00
24. 1. středa MěK Vernisáž výstavy
Výstava fotografií Huberta Müllera – Fotopoezie, obrazně řečeno
Galerie v Domě porozumění
17.00
 30. 1. úterý MěK Promítnutí nového filmu Sklepy s přívlastkem
Historie vinných sklepů znojemské oblasti
prof. Rudolf Adler
17.00
ÚNOR
5. 2. pondělí MěK
Kino Svět
A3V
Akademie třetího věku
Mgr. Jiří Ludvík
9.00
6. 2. úterý  MěK Otazníky v podkroví
Beseda s rakouským autorem Milanem Ráčkem a výtvarnicí Irenou Ráček
17.00
 8. 2. čtvrtek MěK
Klub zdraví
Klub zdraví:
Meření tlaku a hladiny cukru v krvi pro veřejnost
Martin Čech - specialista v oboru intenzívní péče a pracovník  ZZS
17.00
20. 2. úterý MěK Nemoci pocházejí z emocí
spisovatelka Zdena Blechová
17.00
27. 2. úterý MěK Astrofotograf
Petr Horálek, beseda
17.00
BŘEZEN
1.-31. 3. - MěK Březen – měsíc čtenářů
9. ročník
-
 2. 3. pátek MěK Noc s Boccacciem -
  5. 3. pondělí MěK
Kino Svět
A3V
 Akademie třetího věku
Renesanční hudba na Moravě s přihlédnutím ke Znojmu
a Louckému klášteru
PhDr. Vladimír Maňas
9.00
 7. 3.  středa MěK Vernisáž výstavy
Akademický sochař Zdeněk Maixner

V programu vystoupí hudební skupina VOKAP
Galerie v Domě porozumění
17.00
 8. 3. čtvrtek MěK Studentské čtení 9.00-12.00
 8. 3. čtvrtek MěK
Klub zdraví
Klub zdraví
Kdo detoxikuje, tomu se líp žije
Mgr. Jana Kucková
17.00
14. 3. středa MěK Jazzový poetický večer
Štukový sál Znojemské Besedy
17.00
20. 3.
úterý MěK
A3V
Arnošt Vašíček
beseda se spisovatelem
17.00
21. 3. středa MěK
Knihovna Mašovice
Arnošt Vašíček
beseda se spisovatelem
Obecní knihovna v Mašovicích
-
21.-22. 3. středa
čtvrtek
MěK
Oddělení po děti
Autorské čtení
Vyhlášení výsledků 13. ročníku autorského čtení žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol
8.00-11.00
23. 3. pátek Oddělení po děti Noc s Andersenem
18. ročník
14.00


Akce z 2. poloviny roku 2017
, Akce z 1. poloviny roku 2017 ,
Akce z 2. poloviny roku 2016
, Akce z 1. poloviny roku 2016 , Akce z 2. poloviny roku 2015 , Akce z 1. poloviny roku 2015 ,
Akce z 2. poloviny roku 2014 , Akce z 1. poloviny roku 2014 , Akce z 2. poloviny roku 2013 , Akce z 1. poloviny roku 2013 ,
Akce z 2. poloviny roku 2012 , Akce z 1. poloviny roku 2012 , Akce z 2. poloviny roku 2011 , Akce z 1. poloviny roku 2011 ,
Akce z 2. poloviny roku 2010 , Akce z 1. poloviny roku 2010 , Akce v roce 2009 ,
Akce z 2. poloviny roku 2008 , Akce z 1. poloviny roku 2008 , Akce z 2. poloviny roku 2007 , Akce z 1. poloviny roku 2007 ,
Akce z 2. poloviny roku 2006 , Akce z 1. poloviny roku 2006 , Akce z 2. poloviny roku 2005 , Akce z 1. poloviny roku 2005