Leden

Antonín BočekBoček, Antonín – archivář (170. výročí úmrtí)
*20. 05. 1802 - Bystřice nad Pernštejnem
+11. 01. 1847 – Brno

Životopis:
Navštěvoval gymnázium v Těšíně, Znojmě a v Brně. Po absolvování studii filozofie v Brně a v Litomyšli se věnoval pedagogické činnosti. V letech 1824-1826 působil na brněnském gymnáziu. Poté se stal vychovatelem hrabat Mitrovských. V roce 1828 nastoupil do Moravskoslezské guberniální registratury, kde musel uspořádat archivní materiály z 59 zrušených klášterů. Od roku 1831 působil na Stavovské akademii v Olomouci jako první učitel českého jazyka a literatury. V roce 1837 mu byl udělen titul moravského stavovského historiografa a v roce 1839 byl jmenován stavovským archivářem.  

Dílo:
Mähren unter König Rudolf I., O vítězi nad Mongoly (1841), Vpád Mongolů do Moravy, Přehled knížat a markrabat a jiných vyšších důstojníků zemských v markrabí Moravském (1850) - dosti neúplné. Podnikal cesty po rakouských a moravských archivech. Materiál z těchto cest je uložen v Moravském zemském archivu. Obsahuje 12 308 čísel listin, 769 českých inkunábulí a knih, 162 latinských a německých inkunábulí a 175 rukopisných kodexů. Některé věci z jeho sbírky jsou uznány za nepravé, jiné jsou podezřelé.

Literatura:
- MELUZÍN, Miroslav. Ant. Boček a národní obrození na Moravě. Vlastivědný věstník moravský. 1956, roč. 11, č. 2, s. 54-58.

Burghart, Prokop – probošt (300. výročí narození)
*09. 01. 1717 - Krupná
+01. 02. 1784 - Hradiště


Životopis:
Narodil se v Krupné v Čechách, křížovnickou řeholní profesi složil 28. října 1737 a svou primici slavil 10. října 1741. Úřad sklepmistra v řádovém domě v Praze vyměnil za místo korepetitora spekulativní teologie. Roku 1743 byl přemístěn do Karlových Varů, roku 1749 však vyslán do Vídně, kde zůstal 10 roků a zanechal pověst oblíbeného a proslulého kazatele. Poté nastoupil na hodonickou faru, odkud, později i jako hradišťský probošt, často jezdil v oktávě sv. Jana Nepomuckého slavnostně kázat do Vídně do malé, ale krásné kaple tohoto světce, která byla zbudována při Dunajském kanálu u brány Schanzltor. Kázání vyšla tiskem mezi dalšími díly, která zanechal. Na hradišťském obročí byl probošt Burghart nikterak bezdůvodně přezdíván "Ptáčník", protože právě ptáčnictví mu bylo největší vášní a zábavou. Ještě dnes stojí v mašovických lesích nad Trauznickým mlýnem kamenná ptačí bouda, v níž se celý šťastný této zábavě věnoval. Říká se jí proto "Burkartova bouda".  

Literatura:
- KACETL, Jiří. Kronika Hradiště u Znojma. Znojmo: Okrašlovací spolek ve Znojmě, 2011, 245 s.

Prokop BurghartDomínek, Jan – pedagog (150. výročí narození)
*23. 01. 1867 - Skreje
+02. 03. 1933 - Znojmo

Životopis:
Navštěvoval 5 let obecnou jednotřídní školu ve svém rodišti, gymnázium v Třebíči. Studium zakončil maturitou na vyšším gymnáziu v Litomyšli. Nejprve působil jako výpomocný učitel v Jevišovicích. Od 1. září 1889 do 18. října 1890 nastoupil jako prozatímní učitel v Bítově. Na krátkou dobu odešel do Lesonic a 1. března 1902 se vrátil jako nadučitel zpět do Bítova. v roce 1921 byl jmenován ředitelem zdejší měšťanské školy. Prokázal mnoho neocenitelných zásluh škole i obci. Roku 1919 založil kroniku s názvem Kronika učitelstva, měšťanské školy v Bítově. Každý učitel do ní napsal svůj životopis. Pokud ze školy odcházel, zapsal místo svého nového působiště. Všemožně posiloval v místních lidech sebevědomí a národní hrdost. O prázdninách zřizoval ve škole turistickou ubytovnu. V létě 1902 byl pořádán na jeho návrh šestinedělní malířský kurz. Vedli jej malíř Roman Havelka a ilustrátor, profesor František Zvěřina.  

Literatura:
- Jan Domínek. Neevidované materiály. Č. 1006.

Ludwik GalasekGalasek, Ludwik – keramik (120. výročí narození)
*27. 01. 1897 - Hrušovany n/Jevišovkou
+18. 11. 1978 - Hillscheid

Životopis:

Absolvoval Odbornou keramickou školu ve Znojmě a Uměleckoprůmyslovou školu ve Vídni. Po 1. světové válce pracoval jako modelář v Keramische Werke Gmunden. Usadil se v Šumperku, kde vytvořil sochu v životní velikosti Nymfa u studny. V roce 1936-1939 zastával místo asistenta na Státní odborné škole pro průmysl porcelánu v Karlových Varech. Vytvořil zde několik porcelánových plastik, které jsou plné horoucí víry a nostalgické idealizace venkovského života. V roce 1939 byl přeložen na keramickou školu do Teplic do funkce profesora keramických plastik. Po válce byl zařazen do odsunu do sovětské okupační zóny v Sasku. Později vyučoval na západě Německa na keramické škole v Höhr-Grenzhausen (Rýnsko-Falc).  

Literatura:
- Kalendárium. Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. 2010, roč. 10, č. 5, s. 11.

Karel  KalinaKalina, Karel - taneční mistr (120. výročí narození)
*24. 01. 1897 - Jihlava
+06. 12. 1968 - Znojmo

Životopis:
Narodil se v Jihlavě, v rodině pekaře. Jako sedmnáctiletý narukoval za 1. světové války na frontu, zpátky se vrátil s poškozeným zrakem. Již tenkrát byl nucen nosit brýle o dvanácti dioptriích. Ještě ve válečných letech složil v Praze státní zkoušku a stal se tanečním mistrem. Ve Znojmě založil Taneční školu, kterou navštěvovali mladí lidé ze škol, aby se naučili tancům všeobecně známým, klasickým, novinkám i těm zapomenutým. V té době byl nucen opustit místo soudního úředníka u znojemského soudu, neboť taneční aktivity se neslučovaly s profesí státního zaměstnance. V tanečních poznal svou celoživotní lásku, o čtyři roky mladší Marii Novákovou. Vzali se v roce 1923 a paní Kalinová se stala jeho partnerkou i na tanečním parketě. Taneční škola Karla Kaliny se již v době první republiky stala známou a vyhledávanou. Profese tanečního mistra byla sezónní, trvala od září do konce zimy. V jarních a letních měsících se Kalina věnoval zahradničení. Svůj podíl zde ovšem sehrály i jeho nemocné oči, lékaři mu doporučili pobyt venku, v přírodě. V roce 1938 došlo k násilné okupaci. Na Karla Kalinu měli Němci spadeno, stejně tak na jeho ženu Marii, která v té době pracovala jako administrativní síla na českém Policejním komisařství ve Znojmě. Celá rodina byla nucena opustit Znojmo. Po válce se rodina vrátila zpět do Znojma. Po roce 1948 úřady Kalinovy neobnovily každoročně udělované povolení k výuce tance. Tak zůstal nějaký čas bez zaměstnání. Socialističtí mocipáni však brzy přišli na to, že bez kultury to nejde a tak se Kalina stal dočasným zaměstnancem Městské osvětové besedy ve Znojmě. I když profese tanečního mistra nebyl nijak zvlášť finančně zajímavým povoláním, nadšení pro tanec povznášelo Kalinu nad starosti všedního dne. Neopustilo ho nikdy, jakoby ani nepočítal s odpočinkem v důchodu, ještě v jedenasedmdesáti letech vyučoval. Smrt ho ale zastihla náhle, nečekaně. Zemřel při přípravě sálu na taneční hodinu, stižen infarktem.  

Literatura:
- MITYSKOVÁ, Jitka. Tanec - můj osud, má láska. Znojemské listy. 2002, roč. 11, č. 9, s. 4.

Zdeněk KampfKampf, Zdeněk – herec (30. výročí úmrtí)
*20. 09. 1920 - Jaroměřice nad Rokytnou
+02. 01. 1987 - Brno

Životopis:
Po studiích na brněnské konzervatoři působil ve Státním divadle v Brně (1943-1985). Byl obsazován zejména do milovnických a komických rolí: Student (Ulička odvahy - 1946), Vodník Michal (Lucerna - 1950), Opovědník (Komedie o mučení - 1965). Spolupracoval s filmem, vytvořil několik filmových rolí např. ve filmu Pan Habětín odchází (1949), Klíč (1971).


Literatura:
- FIKEJZ, Miloš. Český film: herci a herečky; I. díl, A-K. Praha: Libri, 2006, 750 s. ISBN 80-7277-332-1.

František KrejčíKrejčí, František - akademický malíř (60. výročí úmrtí)
*03. 11. 1896 - Znojmo
+12. 01. 1957 - Brno

Životopis:
Studoval u prof. I. Kulce na Ukrajinské akademii v Praze a soukromě v Brně a na Slovensku. Byl členem Spolku výtvarných umělců Slovenska v Banské Bystrici. S tímto sdružením také vystavoval.Literatura:
- Slovník českých a slovenských výtvarných umělců: 1950-2001; VI., Kon-Ky. Vyd. 1. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2001, 512 s.

Lux, Antonín – kněz (270. výročí narození)
*12. 01. 1747 - Moravský Krumlov
+10. 12. 1800 - Moravský Krumlov

Životopis:
Kněz řádu Pavlínů (Pavlánů) v Moravském Krumlově, původem z místní měšťanské rodiny. Zpovědník kněžny Eleonory z Lichtenštejna. Zajímal se o minulost města a psal o jeho historických památkách.  

Literatura:
- Moravský Krumlov ve svých osudech. V Brně: Muzejní a vlastivědná společnost, 2009, 350 s.

Mannsbarth, Hans – malíř (120. výročí narození)
*27. 01. 1897 - Jaroslavice
+30. 08. 1978 - Obernzell na Dunaji

Životopis:
Malíř, byl zručný v kopírování starých mistrů, ale měl i svá vlastní díla. Témata byla obvykle vybrána z venkovského života a práce.  

Literatura:
- Hans Mannsbarth [online]. [cit. 2012-03-16]. Dostupné na: http://www.suedmaehren.at/kulturdatenbank/Hans_Mannsbarth

Oedtl, Christian Alexander – architekt (280. výročí úmrtí)
*1661 - Tirolsko
+ 06.01.1737 - ?

Životopis:
Císařský architekt, vyhotovil plány pro nový zámek v Mikulově, který zničil požár v roce 1719. Byl také stavitel svatyně v Lechovicích.  

Literatura:
- Christian Alexander Oedtl [online]. [cit. 2012-03-21]. Dostupné na: http://www.suedmaehren.at/kulturdatenbank/Christian_Alexander_Oedtl

František PoimonPoimon, František – spisovatel (200. výročí narození)
*29. 01. 1817 - Polná
+01. 06. 1902 - Polná

Životopis:
Absolvent jihlavského gymnázia, filozofie a bohosloví v Brně. Po vysvěcení na kněze (1841) kaplanoval ve Žďáře a v Brně. V letech 1859-1863 byl duchovním správcem v Hlubokých Mašůvkách. Dále působil jako ředitel a katecheta hlavní školy ve Slavkově, farář, později děkan a okresní školní dozorce v Želetavě, konsistorní rada brněnský, farář a čestný děkan v Dešné, kde pozbyl zraku a odešel do výslužby. Přestěhoval se do svého rodiště. V Polné vystavěl křížovou cestu na hoře Kalvárii.

Dílo:
Vydával četné spisy náboženské např. O životě, zázracích a ostatních sv. Liguriaše (1843), Přehled církevního dějepisu a rozdílu v náboženství nekatolickém a římskokatolickém (1857), Úplný koncionál katolický (1856), Kytka zábavného a poučného čtení (1861). Příležitostná kázání, modlitební knihy a poutnické písně, povídky, monografie města Polné a překládal náboženské spisy.

Literatura:
- PERNICA, Bohuslav. Písemnictví na západní Moravě: Kulturně-historický nástin. Přerov: Strojil, J., [19-?], s. 42-43.

Raab, Ignác – malíř (130. výročí úmrtí)
*05. 09. 1715 - Nechanice
+21. 01. 1887 - Velehrad

Životopis:
Působil zejména v Brně a zde také vstoupil roku 1744 do jezuitského řádu. Pro Brno samotné však Raab mnoho nevytvořil. V 70. letech (1772-1773) působil v Opavě a zde vytvořil množství obrazů, z nichž si zaslouží pozornost soubor obrazů v kněžišti kostela Nanebevzetí Panny Marie. Na Znojemsku jsou jeho obrazy v kostele sv. Hypolita na Hradišti. Dva jsou v presbytáři a série jeho čtyř obrazů visí po stranách kostela.

Literatura:
- NIKOLA, Emil. Představitelé barokního umění na Znojemsku. Barokní památky Znojemska: (diplomová práce). Brno: Emil Nikola, 2003, s. 23-30.

Jaroslav RaušRauš, Jaroslav – pedagog (140. výročí narození)
*31. 01. 1877 - Velká Bíteš
+18. 01. 1963 - ?

Životopis:
Po skončení základního vzdělání odešel do Kroměříže, kde studoval na učitelském ústavu. Působil jako pedagog v Hlubokých Mašůvkách, v Jevišovicích a později v Příměticích, kde se v roce 1915 stal řídícím učitelem. V Hlubokých Mašůvkách vstoupil do hasičského sboru, v roce 1903 se stal jeho jednatelem. Založil osmnáct hasičských sborů. Postupně byl v Plavči zvolen župním dozorcem a v roce 1920 náčelníkem celé župy znojemské číslo 37. Pořádal přednášky, organizoval školy župní, krajské i zemské, stal se členem Zemského výboru hasičského a místopředsedou jeho vzdělávacího odboru. Později byl zvolen předsedou vzdělávací komise a zemským vzdělatelem Svazu Československého hasičství. V roce 1918 byl členem ONN Znojmo a jeho jednatelem pro venkov. Po 2. světové válce - v roce 1948 byl opět zvolen na valné hromadě hasičstva jednatelem spolku.

Dílo:
Podílel se na vydávání sborníku Od Horácka k Podyjí. Byl stálým dopisovatelem hasičského časopisu Ochrana hasičská.

Literatura:
- ŠVEC, Ivan. Hasič Jaroslav Rauš. Znojemsko. 1997, roč. 7, č. 6, s. 5.

Siebert, Johann – hudebník (140. výročí narození)
*20. 01. 1877 - Olomouc
+09. 05. 1956 - Wasseralfingen

Životopis:
1906-1936 - učitel a ředitel na základní škole v Louce. 1905 - kapelník mužského pěveckého spolku. 1905-1945 - organizátor a vedoucí kostelního sboru.  

Literatura:
- LANG, Johann. Ehrenbürger der Gemeinde Altschallersdorf. Heimatbuch Altschallersdorf. S. l.: J. Lang, 1998, s. 35.

Egid StrohStroh, Egid – podnikatel (120. výročí úmrtí)
*1840
+21. 01. 1897

Životopis:
Zakladatel vlastní cihelny na území Jaroslavic.

Literatura:
- MARKEL, Martin. Dějiny Jaroslavic. Vyd. 1. [S.l.]: M. Markel, 2006, 277 s.Winterhalder, Jan Josef – malíř (210. výročí úmrtí)
*25. 01. 1743 - Vöhrenbach
+17. 01. 1807 - Znojmo

Životopis:
Syn sochaře J. Michala Winterhaldera. Od devíti let se učil u svého strýce sochaře Josefa Antonína Winterhaldera a v letech 1764-1768 u F. A. Maulbertscheho s kterým pracoval na řadě zakázek. Spolupracoval také na zakázkách s prof. vídeňské akademie V. Fischerem a J. Hauzingerem.

Dílo:
Fresky a obrazy: klášter v Louce (1765), kostel sv. Hippolyta (1766), farní kostel v Dyji (1766-1767), klášterní kostel v Rajhradě, refektář kláštera v Brno-Zábrdovice (1781), Tasovice (1789), Běhařovice (1792), zámek v Uherčicích, zámek v Dukovanech (1791) aj.  

Literatura:
- SVOBODA, Jiří. Přesvědčil jste nás, ale stejně nevěříme. Znojemsko. 1999, roč. 9, č. 28, s. 9.

Kalendárium pro Vás sestavila Petra Pavlačková.