S mou knihovnou tam a sem projdeme se pravěkem

pazourekRegionální oddělení v průběhu října a listopadu 2016 realizuje v knihovnách regionu projekt „S mou knihovnou tam a sem projdeme se pravěkem“. Tento projekt je financován z dotačního programu MK ČR Knihovna 21. století a dotace na výkon Regionálních funkcí.

Cílem projektu je podpora dětského čtenářství hravou a zábavnou formou. K tématu existuje nepřeberné množství literatury od naučné po beletrii. Pro lepší orientaci v tématu mohou knihovny vytvořit doporučující seznam.

Dále prohloubení znalostí o místě svého bydliště a jeho historii. Zvýšení povědomí o existenci regionálních muzeí. Aktivizace myšlení návaznými workshopy. Díky nim budou děti moci nabyté znalosti zhmotnit. To, co si člověk „osahá“, lépe si zapamatuje.

Každá knihovna má k projektu celoroční návazné aktivity.

Výstupem projektu bude výstava výtvarných a literárních prací, která se bude konat v lednu 2017 v galerii v Domě porozumění, kterou má ve správě MěK Znojmo.

Zapojené knihovny jsou: Božice, Hrušovany nad Jevišovkou, Jevišovice, Moravský Krumlov a Pavlice.

Lektoři:

Mgr. Monika Mažárová je muzejní pedagog Jihomoravského muzea ve Znojmě, p. o., studovala dějiny umění na Univerzitě Palackého v Olomouci a muzeologii na Masarykově univerzitě v Brně, již 4 roky se zabývá zpřístupňováním regionálního dědictví školním skupinám i veřejnosti, aktivně působí v Komisi pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku při AMG ČR. Její lekce se budou věnovat Pravěku a jeho stopám na Znojemsku.

Lukáš Divácký žije v Brně. Věnuje se underground komiksu, grafice, designu. Je spoluzakladatelem grafického studia Hdartworks. Přispívá do časopisu Bubble Gun. Jeho kresby jsou určeny spíše dospělým čtenářům, je však nakloněn různým druhům spolupráce. Povede workshopy o komiksu jako následovníku nástěnných maleb.

Mgr. Pavel Frind vystudoval hudební vědu a estetiku na Masarykově univerzitě v Brně. Pracuje v Městské knihovně Znojmo v hudebním oddělení a půjčovně pro dospělé čtenáře. Vlastní nesčetnou sbírku nejrůznějších hudebních nástrojů, kterou neustále rozšiřuje. Na každý z nich dovede zahrát. Povede lekce o pravěkých hudebních nástrojích a předvede praktické ukázky.

V příloze Logo projektu a postavička z workshopového komiksu– pravěký chlapec Pazourek.