2.A a 2.C v knihovně téma Jarní tradice

 

Usnadňujeme čtenářům lépe se orientovat v naučné literatuře – přetřídění fondu

Výročí v březnu: V. Čtvrtek, J. Karafiát, R. Kipling, Z. Svěrák

 

MŠ Holandská: Sovičky - Lidské tělo