Obec Plaveč se letos poprvé a doufejme, že ne naposledy zapojila do mezinárodního projektu na podporu dětského čtení Noc s Andersenem. Tato akce se koná pravidelně od roku 2000 po celé Evropě pod záštitou dánské královské rodiny, vždy poslední pátek v měsíci březnu, jako připomínka narozenin H.Ch. Andersena, který se narodil 2.dubna 1805 v dánském Odense.

V Plavči jsme se potkali ve společenské místnosti v budově mateřské školy. Pro děti byly připraveny hry, kvízy, čtení a poslech pohádek, malování, setkání s Andersenem, který poutavě vyprávěl o svém životě, děti se dozvěděly zajímavosti o Dánsku, jeho rodišti. Paní Trčková připravila prodejní výstavku dětských knih a všichni se mohli občerstvit pohoštěním podle dánského receptu. Nakonec si děti odnesly drobné dárky, jako upomínku.

Dopis poslaný všem nocležníkům, kteří nocovali po celé ČR

Milé Andersenky a všichni nocležníci, nocovali jsme u nás v Moravském Krumlově již po čtrnácté, tentokrát na téma: „ Se Čtyřlístkem do pravěku.“  Hned u vchodu nás vítaly knihovnice v převleku pravěkých lovců. I my děti jsme přišly v kostýmech, někteří z nás měly v hlavě kost nebo v rukou kyj. Úvod samozřejmě patřil panu Andersenovi a s chutí jsme si zazpívali písničku o jeho pohádkách. A byl nejvyšší čas opustit knihovnu, protože jsme se tentokrát vydali do Vedrovic do muzea. Tam na nás čekala paní Anička Snášelová, pracovnice informačního střediska, která nám povídala o vykopávkách z okolí Vedrovic. Věděli jste, že se v okolí Krumlova našlo sto kosterních hrobů? V muzeu mají vitríny a v nich jsme viděli nejen kostry dospělých lidí, ale i malého dítěte nebo různé nádoby. Ihned také zjistila, zda jsme dávali při výkladu pozor, měla totiž nachystaný kvíz A ten jsme hravě zvládli a dostali jsme i sladkou odměnu a krásnou záložku do knihy. Pan řidič autobusu nevěřil tomu, kolik pravěkých lovců se vydává na svůj první lov. Mamuta jsme sice neulovili, ale i špekáčky, které jsme si opekli na ohni, byly výborné. Dokonce jsme zvládli i stezku odvahy a obdrželi tak listinu odvážných lovců. V knihovně jsme si pověděli o komiksu a hlavně jsme se seznámili se čtyřmi kamarády ze Čtyřlístku a vyrobili si malého dinosaura. Osvěžili jsme se čajem a našli jsme sladký poklad s fontánou, chutnal báječně. Každý z nás představil svou nejoblíbenější knížku, vyluštili jsme pohádkovou doplňovačku a tajenku. Usínali jsme hodně po půlnoci při četbě komiksů a knih o pravěku. Ráno jsme obdrželi dárky-pamětní listy s bludištěm.

Na další noc s Andersenem se těší moravskokrumlovští spáči (35 dětí ve věku 6 -14 let, 2 knihovnice, 3 studentky).

Poděkování patří těmto sponzorům, firmám: Drogerie Šedrla, Muzeum Vedrovice, Papírnictví Jašovi s.r.o., Pekárna Ivanka, Řeznictví Bažant, skautům, Vydavatelství Petr Večeřa za poskytnuté dary a pomoc.

Za knihovnu Moravský Krumlov Martina Nováková a Radmila Dvořáková

 
I v letošním roce připravila knihovna nejen pro zamilované tvořivou dílničku.  V týdnu od 9. do 14. února si nejen náctiletí čtenáři mohli přišli vyrobit valentýnské srdíčko, panenku či medvídka pro někoho, koho mají rádi, vyluštili si kvíz, vymalovali si omalovánky nebo si došlit bludištěm pro valentýnský dárek. Dozvěděli se také, kdo byl svatý Valentýn a proč se vlastně slaví svátek zamilovaných.
Za MěK Martina Nováková

   
Žáci SŠDOS Moravský Krumlov navštěvují knihovnu v Moravském Krumlově pravidelně. Tentokráte ji navštívili v rámci projektu Zvyšování kompetence žáků středních škol bez maturitní zkoušky v rámci čtenářské gramotnosti. Žáci 1. AS si prohlédli knihovnu, naučili se orientovat a vyhledávat literaturu nejen v jednotlivých odděleních knihovny, ale i prostřednictvím elektronického katalogu. Knihovnu také navštívily tři třídy oboru truhlář, stolař,  automechanik a  opravář s paní učitelkou Ševčíkovou. 
Za SŠDOS Lenka Dobešová

   
Ve čtvrtek 23. února připravila Městská knihovna Moravský Krumlov dvě besedy se spisovatelkou a ilustrátorkou Renátou Fučíkovou. Žáci 4. a 5. tříd ZŠ Ivančická a Klášterní přišli na interaktivní pořad nazvaný Karel a rytíři. Formou počítačové prezentace povyprávěla akademická malířka o životě malého chlapce budoucího českého krále a římského císaře Karla IV. a o době středověkých rytířů. Druhá beseda byla určena žákům 6. a 7. tříd ZŠ Ivančická a Klášterní na téma Obrazy ze Starého a Nového zákona. Vyprávění o etické, historické a kulturní podstatě Evropy, etické poselství desatera, přistěhovalci, dodržování zákona, potřeba soucitu se slabšími, to vše v kontextu dnešní doby. Akademická malířka nebyla v Krumlově poprvé, měla zde výstavu svých obrazů již v roce 1994. Nejraději vytváří knihy, které vybízejí k interakci mezi členy rodiny. Je ráda, když rodič vezme dítě na klín, otevře knihu, nahlas předčítá a dítě si zatím prohlíží ilustrace. Netradiční knihy Renáty Fučíkové získaly řadu prestižních ocenění. Napsala a ilustrovala přes 50 knih a téměř polovinu máte možnost si vypůjčit v naší knihovně. Besedy se uskutečnily v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání regionu Moravskokrumlovsko“.
Za MěK Moravský Krumlov Martina Nováková

   
Pozvánka na dětský karneval ve Ctidružicích
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Karneval_foto_ 2016.pdf)Fotografie z karnevalu 28.2.2016[ ]1169 kB
Noc s andersenem
Podvečerní povídání s tvůrci Toulek českou minulostí, kterou připravila městská knihovna,  se odehrálo 12. dubna v galerii knížecího domu. Totiž doslova odehrálo zásluhou profesionálně sehrané sympatické trojice z brněnského studia Českého rozhlasu. Jaromíra Ostrého jsem poznal v devadesátých letech jako nápaditého režiséra mých textů, ale teď jsem se s ním setkal i jako s báječným komediálním vypravěčem v kouzelné souhře s autorem Toulek, Josefem Veselým. Tvrdí se, že dobrý křížový výslech je vždy věcí perfektní spolupráce jednoho zlého a jednoho dobrého policajta. A tady byl ten křížový nápor na publikum, ten komediální ohňostroj, zas věcí  perfektní  hry na jednoho navýsost rozverného (Ostrý) oproti druhému navýsost   serióznímu(Veselý). A tím třetím mužem ve člunu, který zajišťoval, aby vše „klapkalo“, byl moderátor Jiří Kokmotos. Nahlédnutí do zákulisí natáčení, ale i do celé řady veselých karambolů. Vzpomínání na rozhovory se zpěvačkou Inkou Zemánkovou a politiky Klausem, Paroubkem, Zemanem, doplněno překvapivými situacemi a půvabnými detaily. Nakonec došlo i na Toulky a na to, jak šikovným  manévrováním se Josefu Veselému podařilo prosadit jejich natáčení v Brně. A taky, že se můžeme v Toulkách těšit na cyklus věnovaný geniálnímu Leoši Janáčkovi, jímž je Veselý nejspíš stejně fascinován jako Milan Kundera. Byl jsem v pokušení ozvat se nejen s nadšenou chválou Toulek, jichž jsem celkem věrným  posluchačem, ale taky s výhradou, kterou jsem měl například k části věnované F.X.Šaldovi. Jsem si jist, že to byla nevyužitá  šance představit většinou naprosto nezasvěceným posluchačům jednu z našich největších osobností, a že si Šalda zasloužil aspoň třídílný cyklus, vždyť kdyby psal anglicky nebo francouzsky, měl by dnes v Paříži pomník a přednášelo by se o něm na Sorbonně.  Ale zpět. Byl to podvečer, na který nelze jen tak zapomenout.  Potažmo vzpomeneme si na něj při každém dalším poslechu Toulek českou minulostí z brněnského studia Českého rozhlasu.
Jiří Kratochvil
 

V průběhu měsíce března a dubna probíhaly exkurze škol do knihovny. I malé předškoláčky z MŠ Husova přivítal skřítek Knihomůlek, který je provedl oddělením pro nejmenší děti a ukázal jim knížky vhodné pro jejich věkovou skupinu. Dětem se moc líbily interaktivní knížky s okénky, s různými úkoly nebo knížky typu Pohlaď si mne, První písmenka, Abeceda apod. Dozvěděli se, že knížky mají své postýlky-police a jak se v nich knížky vyhledávají podle barviček,  proč se knihy musejí do knihovny vracet, jak se správně zachází s knihou a spoustu dalších zajímavých věcí. Během exkurze spojené s četbou, děti odpovídaly na různé otázky. Pro paní učitelky byly připraveny knihy vhodné pro rukodělnou činnost. Děti nejvíce děti bavilo prohlížení knížek na hracích kobercích a pódiu, to doma nemají.

Za Městskou knihovnu M. Nováková

V pondělí 4.4.2016 se konala v DPS M. Krumlov povelikonoční beseda, vč. malého pohoštění. Dozvěděli jsme se o různých velikonočních zvycích, dále jsme vyslechli poetické básničky. Pak nás potěšily děti písněmi a velice hezky zatančily, a to v krojích, což zvyšovalo efekt provedení. Ke konci nám děti opět předaly pěkné, zhotovené slepičky a přitom nám popřály vše dobré, hlavně zdraví. Tohle zakončení se mi moc líbilo a bylo velmi srdečné. To na mne velice mile zapůsobilo.

Těším se opět na další besedu, kterou pořádají členky Městské knihovny v Mor. Krumlově. Za to dík!

Marta Smejkalová