Ve čtvrtek 15. června jsme byli na městském úřadě odpasováni panem starostou na čtenáře. Dostali jsme darem knížku spisovatele Martina Šinkovského, která se jmenuje Lapálie v Lampálii, obrázky do ní nakreslil pan ilustrátor, který má divné jméno Ticho 762.  Abychom věděli, kde jsme se čtením skončili, máme v ní i pěknou záložku, ale hlavně jsme obdrželi legitimaci do knihovny, a tak si můžeme celý rok půjčovat knížky a časopisy zdarma. Hurá, to bude príma! S naší paní učitelkou jsme se hned po pasování vypravili do knihovny, kde nás paní knihovnice zavedla do oddělení pro nás- děti. Usadili jsme se na pódiu, odkud bylo dobře vidět na regály se spoustou krásných knížek. Paní knihovnice nám ukazovala knížky, které jsou určeny nám, začínajícím čtenářům, mají na obálce sluníčko a v něm je napsáno První čtení, Už umím číst, Přečti si sám nebo Velká písmena. Mohli jsme si je prohlédnout a každý z nás si hned jednu knížku vypůjčil domů na prázdniny. Už se těšíme, jak budeme chodit s paní učitelkou do knihovny i v příštím školním roce a to už budeme druháci. A také už budeme vědět, proč se knížka jmenuje Lapálie v Lampálii, protože ji už budeme mít po prázdninách celou přečtenou. Paní knihovnice nám vysvětlila, co znamená slovo lapálie, že to jsou vlastně trampoty nebo potíže.  A také jsme si společně přečetli jeden úryvek a dozvěděli jsme se, že v parku stojí starý košatý dub a u něj stojí lampa. A ve svitu lampy žijí malí Lampálové. Najednou lampa zabliká a zaprská a téměř zhasne. A jak se statečná Lampálice Zoja vydává na hřbetu ježka Bodlinky pro novou žárovku a co všechno při tom zažije, to už si musíme přečíst sami.

     
Moravskokrumlovská knihovna se již po deváté účastnila projektu na podporu čtenářské gramotnosti „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“ jehož cílem je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do tohoto projektu se zapojilo celkem 125 žáků ZŠ Ivančická, Klášterní, ale i základních škol v Bohuticích, Jezeřanech – Maršovicích, Jiřicích u Miroslavi, Lesonicích, Olbramovicích, Rybníkách, Vedrovicích a Vémyslicích.
Pasování probíhá nejen v okolních obcích, kam knihovnice s králem přijedou odpasovat prvňáčky, ale i na městském úřadě, kde pasuje pan starosta žáčky z místních škol. Školám, kterým nevyhovují termíny pasování, je nabídnuto odpasování malých žáků přímo v knihovně.  Toho využily hned dvě základní školy, které v pasovacím termínu byly na škole v přírodě. Ve středu 17. května a v úterý 20. června se vypravili žáci 1. třídy ZŠ Jiřice u Miroslavi a ZŠ Rybníky do Městské knihovny v Moravském Krumlově. Zde na ně již čekaly pracovnice knihovny, aby malé školáky slavnostně přivítaly v královském převleku. Poté, co děti složily pasovací slib, poklekly před knihovnici Radmilu Dvořákovou převlečenou za paní královnu a ta je odpasovala pravým rytířským mečem na čtenáře. Vedoucí knihovny Martina Nováková jim předala dárek – dobrodružnou knížku s názvem Lapálie v Lampálii od spisovatele Martina Šinkovského a ilustrátora Ticho 762. Každý ze žáků přečetl kousek z této nové knihy, aby ukázal, že umí číst a že si ji opravdu zaslouží. A svým podpisem na pasovací listinu potvrdil, že knihy bude opatrovat jako nejvzácnější poklady.
Poté následovala exkurze s prohlídkou knížek určených pro malé čtenáře spojená s výběrem knížek na prázdniny.
Za MěK Martina Nováková

Městská knihovna Moravský Krumlov se již po deváté zapojila do projektu Národní pedagogické knihovny: „Už jsem čtenář -Knížka pro prvňáčka.“ Cílem projektu je podpořit rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky a vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě, který je rozhodujícím faktorem pro úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti během celé školní docházky i pro pozdější uplatnění v životě. Vznikla tak vzájemná spolupráce knihovny se dvěma místními a s osmi okolními školami, jejímž vyvrcholením bylo slavnostní pasování na čtenáře a předání knihy Martina Šinkovského Lapálie v Lampálii  žákům 1. tříd ZŠ zúčastněným v rámci tohoto neobvyklého projektu. Do tohoto projektu se zapojilo celkem 125 žáků ZŠ Ivančická, Klášterní, ale i základních škol v Bohuticích, Jezeřanech – Maršovicích, Jiřicích u Miroslavi, Lesonicích, Rybníkách, Olbramovicích, Vedrovicích, Vémyslicích.
V pondělí 12. června se uskutečnilo slavnostní pasování prvňáčků z okolních škol na čtenáře. Knihovnice z Městské knihovny Moravský Krumlov spolu s ředitelem MěKS p. Bořivojem Švédou v tento den pasovali žáky prvních tříd ZŠ v Bohuticích, Jezeřanech –Maršovicích, Lesonicích, Olbramovicích, Vedrovicích a Vémyslicích. Každá škola něčím překvapila. V Jezeřanech obdrželi prvňáčci, pan král i paní knihovnice perníky s nápisy svých jmen. V Olbramovicích nám prvňáčci četli z knihy, kterou dostali na začátku školního roku od olbramovického pana starosty a byli hrdé na to, že nyní už v ní umí všechna slova přečíst. V Bohuticích a Lesonicích také nezaháleli, četli s paní učitelkou a kolik knížek přečetli, tolik kvítků měli na své „zahrádce.“  Ve Vedrovicích obdrželi prvňáčci od vedoucí místní knihovny legitimaci a knížku Johana s dlouhýma nohama a ve Vémyslicích dostali pamětní královské diplomy. Ale nezapomněli jsme ani na žáky ZŠ Jiřice u Miroslavi a ZŠ Rybníky. Ti byli odpasováni paní královnou přímo u nás v knihovně. Všichni prvňáčci dokázali, že už opravdu umí číst a psát a počítat, dovedli si poradit i s knižní hádankou.

Pasování na čtenáře ve Vedrovicích
V pondělí 12. června naši základní školu ve Vedrovicích navštívil král Bořivoj. Nepřijel sám a nepřijel jen tak. Navštívili spolu s pracovnicemi Městské knihovny Moravský Krumlov třídu paní učitelky Procházkové. V ní se totiž nachází prvňáčci, kteří se ve školním roce 2016/2017 naučili číst. Předstoupili před krále, složili slib o hezkém zacházení s knihou a byli slavnostně pasováni na čtenáře.
Za jejich školní úspěch obdrželi knihu Lapálie v Lampálii, záložku a další drobnosti. K pasování se letos připojila i Místní knihovna ve Vedrovicích, která jim za Obec Vedrovice věnovala knihu Johana s dlouhýma nohama a za knihovnu čtenářskou legitimaci na rok zdarma.
Ještě byla za celou třídu odměněna nejlepší čtenářka, kterou se stala Nela Schovancová v projektu Škola naruby.
Pro děti to byl určitě hezký zážitek a za naši knihovnu doufám, že si v dnešní přetechnizované době najdou cestu k příběhu v tištěné podobě.

Anna Snášelová – vedoucí Místní knihovny Vedrovice

 
Městská knihovna Moravský Krumlov se již po deváté zapojila do projektu Národní pedagogické knihovny: „Už jsem čtenář -Knížka pro prvňáčka.“ Cílem projektu je podpořit rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky a vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě, který je rozhodujícím faktorem pro úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti během celé školní docházky i pro pozdější uplatnění v životě. Vznikla tak vzájemná spolupráce knihovny se dvěma místními a s osmi okolními školami, jejímž vyvrcholením bylo slavnostní pasování na čtenáře a předání knihy Martina Šinkovského Lapálie v Lampálii  125 žákům 1. tříd ZŠ zúčastněným v rámci tohoto neobvyklého projektu.
V pondělí 12. června se uskutečnilo slavnostní pasování prvňáčků z okolních škol na čtenáře. Knihovnice z Městské knihovny Moravský Krumlov spolu s ředitelem MěKS Bořivojem Švédou v tento den pasovali žáky prvních tříd ZŠ v Bohuticích, Jezeřanech –Maršovicích, Lesonicích, Olbramovicích, Vedrovicích a Vémyslicích. Každá škola něčím překvapila. V Jezeřanech obdrželi prvňáčci, pan král i paní knihovnice perníky s nápisy svých jmen. V Olbramovicích nám prvňáčci četli z knihy, kterou dostali na začátku školního roku od olbramovického pana starosty a byli hrdé na to, že nyní už v ní umí všechna slova přečíst. V Bohuticích a Lesonicích také nezaháleli, četli s paní učitelkou a kolik knížek přečetli, tolik kvítků měli na své „zahrádce.“  Ve Vedrovicích obdrželi prvňáčci od vedoucí místní knihovny legitimaci a knížku Johana s dlouhýma nohama a  ve Vémyslicích dostali pamětní královské diplomy. Ale nezapomněli jsme ani na žáky ZŠ Jiřice u Miroslavi a ZŠ Rybníky. Ti byli odpasováni paní královnou přímo u nás v knihovně. Všichni prvňáčci dokázali, že už opravdu umí číst a psát a počítat, dovedli si poradit i s knižní hádankou.
Slavnostní pasování pokračovalo i ve čtvrtek 15. června na městském úřadě. Pasování se zúčastnil starosta Moravského Krumlova Mgr. Tomáš Třetina, který žáky ZŠ Ivančická a ZŠ Klášterní pasoval na čtenáře. Po složení pasovacího slibu, následovalo pasování s podpisy čtenářů na pasovací listinu. Malí čtenáři obdrželi za svou půlroční snahu a vytrvalost nejen knížku na prázdniny, ale i krásnou záložku do knihy, legitimaci do knihovny a sladkou odměnu v podobě zmrzliny, kterou zasponzorovala Pekárna Ivanka, které tímto moc děkujeme. Po celý rok tak mohou malí čtenáři chodit do knihovny zdarma a půjčovat si knížky. Toho patřičně hned ten den všichni využili. Těšíme se na další spolupráci se školami i v příštím školním roce.

Za MěK Martina Nováková

   
Poprvé jsme se rozhodli nabídnout školám ožehavé téma šikany určené žákům 3.- 5. tříd. Prostřednictvím knížky spisovatelky Ivony Březinové Útěk Kryšpína N. si žáci uvědomili tenkou hranici mezi klukovinami, uličnictvím a případným násilím. Děti se seznamují s třemi kluky, kteří svého spolužáka šikanují jenom proto, že je špatně slyší, proto, že je jiný, slabší než oni. Kryšpín nevydrží a utíká před nimi při pobytu na škole v přírodě. Napínavé pátrání, při kterém jde chlapci o život, nenechá posluchače bez odezvy a sami odsuzují šikanování. V následující prezentaci se děti seznámí se širokou tvorbou spisovatelky Ivony Březinové a nakonec si vyrobí kruh přátelství.

Dílnička o slušném chování pro předškoláčky i žáky 1.- 2. tříd s názvem Neotesánek je u nás už evergreenem a školy o ni mají stále zájem.  Východiskem je stejnojmenná knížka Ivony Březinové, která přibližuje etiketu dětem humorným způsobem. Děti jsou rozděleny do dvou družstev a správnými odpověďmi se snaží otesat svého Neotesánka. Nakonec si i ony vyrobí svého Neotesánka, který jim bude připomínat, jak se v různých situacích správně chovat.

   
V literárně-výtvarné dílničce o přátelství se děti seznámily s knížkou spisovatelky Martiny Drijverové Sísa Kyselá, která pojednává o soupeřivém vztahu dvou spolužáků Jeníka Placky a Sísy Kyselé, který se zcela nečekaně mění v přátelství. Na tomto základě jsme rozvinuli další povídání o mezilidských vztazích, ale i o nástrahách virtuálního přátelství. Děti si uvědomily, že období prázdnin přímo vybízí k navazování nových přátelství. Nakonec si žáci vyrobili srdíčko přátelství, které mohli darovat někomu blízkému.

V červnu přicházeli do knihovny žáci z místních i okolních škol na literárně-výtvarnou dílnu s názvem Astrid Lindgrenová. První prezentace přiblížila dětem život a dílo slavné švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové, včetně jejího nejznámějšího díla Pipi Dlouhá punčocha. Ve druhé se dozvěděly spoustu zajímavostí o její rodné zemi Švédsku. Nabité znalosti musely děti prokázat v následujícím kvízu, který vypracovávaly ve skupinkách. Na závěr si vyrobily svou Pipi Punčošku na kolíčku.

   
Městská knihovna Moravský Krumlov připravila ve školním roce 2016/17 pro žáky třetích tříd místních a okolních základních škol deníčky nazvané Čtenářské pasy. Tento projekt již sedmým rokem navazuje na předcházející projekty pro první a druhé třídy na Knihu pro prvňáčka a Školu naruby. Opět šlo o podporu čtení doma v rodině i ve škole. Vzájemná spolupráce knihovny se školou umožnila žákům výběr vhodné četby i účast na akcích knihovny. V průběhu celého školního roku si 29 malých čtenářů vedlo do pasů záznamy. Sledovali základní údaje o knize - autora, název knihy, počet stran, jméno hlavního hrdiny, jméno ilustrátora, v jaké zemi se děj knížky odehrává a také ji přidělili počet bodů, podle toho, jak se jim daná knížka líbila. O přečtené knize povyprávěli svým spolužákům ve škole a přečetli úryvek z kapitoly, která je zaujala. V měsíci červnu proběhlo v knihovně vyhodnocení tohoto projektu, z každé třídy byl vybrán nejlepší čtenář, který získal za svou snahu knížku Školníci autora Miloše Kratochvíla, všichni pak sladkou odměnu a pěkné záložky do knih.

Nejlepší čtenáři:

Tereza Ostrovská, Emma Řeřuchová, Jana Stodůlková, Radim Weber,  ZŠ Ivančická
Martin Kašpar,  ZŠ Jiřice u Miroslavi

Za Městskou knihovnu M.K. Martina Nováková

 
Městská knihovna Moravský Krumlov navázala již podeváté na projekt Knížka pro prvňáčka dalším projektem nazvaným Celé Česko čte dětem aneb Škola naruby. Tento projekt byl určen žákům druhých tříd, kteří byli v předešlém školním roce pasováni na čtenáře a ukončili tak první projekt s názvem Knížka pro prvňáčka. Projekt byl zaměřen na podporu čtení a pravidelné četby doma i ve školách ve spolupráci s Městskou knihovnou Moravský Krumlov. Do projektu se zapojilo 102 žáků druhých tříd místních i okolních škol. Od malých školáků jsme se dozvěděli, nejen z jakých knížek četli svým rodičům, prarodičům, mladším sourozencům, jak dlouho četli a jaké dostávali ze čtení známky, ale také to, jaké oni rozdávali známky, když jim četl třeba pan starosta, paní učitelka nebo pan ředitel.  Nejvíce je bavilo čtení, když si některý z rodičů přinesl svoji oblíbenou knížku z dětství a z té svým dětem četl –např. tatínek z knihy Bylo nás pět nebo dědeček z knihy Čuk a Gek. Na konci školního roku byl vybrán z každé třídy nejlepší čtenář a ten byl odměněn knížkou Miloše Kratochvíla Školníci a pěknou záložkou. Všichni zúčastnění dostali za svoji snahu záložky a sladkou odměnu.

Nejlepší čtenáři:

Karolína Štefková, ZŠ Bohutice
Ondřej Král, ZŠ Dukovany
Sofie Jandová, Karel Solař,  ZŠ Ivančická
Markéta Starostová, ZŠ Jiřice u Miroslavi
Pavel Slavík,  ZŠ Jezeřany-Maršovice
Michaela Klímová,  ZŠ Lesonice
Lilien Minaříková, Anežka Macharová, Klára Kopečková,  ZŠ Olbramovice
Tadeáš Prokop,  ZŠ Rybníky
Nela Schovancová,  ZŠ Vedrovice
Za Městskou knihovnu M.K. Martina Nováková