V rámci říjnového Týdne knihoven proběhl v Městské knihovně Moravský Krumlov ve středu 11. října Den otevřených dveří. Tento den byl opět rekordním dnem v počtu nových čtenářů. Knihovnu si prohlédlo 150 návštěvníků a zaregistrovalo se 41 nových čtenářů, z toho 15 dětí. Všechna oddělení knihovny se oblékla „do podzimního“ a v dětském oddělení byla pro děti nainstalována velká tajenka. Na luštitele se správnými odpověďmi čekala sladká odměna. Na své si přišli i již dříve zaregistrovaní čtenáři - někteří využili prominutí poplatků za rezervace knih a případné upomínky, jiní si prohlédli kroniky knihovny a zjistili, jak ten čas letí.
Za MěK Martina Nováková

   
Dne 12. října 2017 nás navštívila paní Jarmila Doležalová ml., přednášela studentům středních škol na téma vypálení obce Ležáky a o její mamince, která se v Ležákách narodila a přežila druhou světovou válku. Součástí besedy byla i prezentace, ve které byly fotografie Ležáků před válkou a po vypálení, fotografie její maminky. Dozvěděli jsme se také zajímavý příběh o životě její matky, kterou jako 2letou odvezli nacisté do Polska a poté do Německa do její nové rodiny. Její matka byla jedním ze 4 oficiálně poněmčených dětí. Měla i sestru, ale ta byla umístěna v jiné rodině. O tomto osudu a osudu dalších dětí a obyvatel Ležáků napsala matka s dcerou knihu, Osud jménem Ležáky. Paní Doležalová ml. nám z ní i část přečetla. A to zrovna část o tom, jak se její prababička dostala do Březinky. Studenti měli možnost ptát se na různé dotazy a rozhodně toho využili. Poznali další část smutných dějin naší země a také bezpráví jaké tu bylo. Beseda byla zajímavá a poutavá a rozhodně na ni jen tak nezapomeneme, což bychom ani neměli.

Anna Říhová, studentka Střední knihovnické školy Brno

 
Ve čtvrtek 12. října jsem zúčastnila velice zajímavé a dojemné besedy s paní Jarmilou Doležalovou ml. Paní Jarmila na mne působila velice příjemným dojmem už při prvních minutách besedy. Ve více jak dvou hodinách jsem také zjistila, že je to žena, která je velice dobře informovaná o historii obce, ze které pochází její rodina. Paní Jarmila není jen zapálená pro historií obce (osady) Ležáky, ale především je dcerou ženy, paní Jarmily Doležalové st., která se v Ležákách narodila a ve dvou letech byla násilně odvlečena do Polska a tam poněmčena. Jako i jiné děti z Lidic a Ležáků. Další historii jistě známe všichni z hodin dějepisu, ale nevíme už, že tyto děti byly i třikrát za život odtrhnuty od rodin, které milovaly, ať už to byly rodiny původní české, nebo pak ty německé. Že byly násilně zbaveny svých kořenů, tzv. vykořeněny. Z poutavého vyprávění paní Jarmily jsem se taktéž dozvěděla, kde její maminka vyrůstala (jak v Čechách, tak v Polsku), že měla štěstí na svoji pěstounskou rodinu v Polsku, která ji láskyplně vychovávala. Některé "poněmčené" děti takové štěstí neměly. Paní Jarmila nám vyprávěla také o osudech ostatních ležáckých dětí, o tom, co se dělo v Ležákách během války i po válce. Celá beseda byla taktéž umocněna tím, že besedu zcela „náhodně“ navštívila paní, která byla jedna z přeživších lidických dětí.  A tak jsem si v jeden čtvrteční podvečer zopakovala kousek smutné historie, která nelahodí uším. Ale oči bychom před ní rozhodně zavírat neměly.

Lucie Nováková

Milí čtenáři, děkuji, že jsem  mohla u Vás přednášet “Osud jménem Ležáky.“ Je jen na každém z nás, co ze svého života udělá – i přes nepřízeň osudu a dějin.
Jarmila Doležalová ml.

   
Pozvánka - Karel IV
Pozvánka: Kronika Hradiště u Znojma a Mašovice
Pozvánka - Karel IV
Ve čtvrtek 15. června jsme byli na městském úřadě odpasováni panem starostou na čtenáře. Dostali jsme darem knížku spisovatele Martina Šinkovského, která se jmenuje Lapálie v Lampálii, obrázky do ní nakreslil pan ilustrátor, který má divné jméno Ticho 762.  Abychom věděli, kde jsme se čtením skončili, máme v ní i pěknou záložku, ale hlavně jsme obdrželi legitimaci do knihovny, a tak si můžeme celý rok půjčovat knížky a časopisy zdarma. Hurá, to bude príma! S naší paní učitelkou jsme se hned po pasování vypravili do knihovny, kde nás paní knihovnice zavedla do oddělení pro nás- děti. Usadili jsme se na pódiu, odkud bylo dobře vidět na regály se spoustou krásných knížek. Paní knihovnice nám ukazovala knížky, které jsou určeny nám, začínajícím čtenářům, mají na obálce sluníčko a v něm je napsáno První čtení, Už umím číst, Přečti si sám nebo Velká písmena. Mohli jsme si je prohlédnout a každý z nás si hned jednu knížku vypůjčil domů na prázdniny. Už se těšíme, jak budeme chodit s paní učitelkou do knihovny i v příštím školním roce a to už budeme druháci. A také už budeme vědět, proč se knížka jmenuje Lapálie v Lampálii, protože ji už budeme mít po prázdninách celou přečtenou. Paní knihovnice nám vysvětlila, co znamená slovo lapálie, že to jsou vlastně trampoty nebo potíže.  A také jsme si společně přečetli jeden úryvek a dozvěděli jsme se, že v parku stojí starý košatý dub a u něj stojí lampa. A ve svitu lampy žijí malí Lampálové. Najednou lampa zabliká a zaprská a téměř zhasne. A jak se statečná Lampálice Zoja vydává na hřbetu ježka Bodlinky pro novou žárovku a co všechno při tom zažije, to už si musíme přečíst sami.

     
Moravskokrumlovská knihovna se již po deváté účastnila projektu na podporu čtenářské gramotnosti „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“ jehož cílem je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do tohoto projektu se zapojilo celkem 125 žáků ZŠ Ivančická, Klášterní, ale i základních škol v Bohuticích, Jezeřanech – Maršovicích, Jiřicích u Miroslavi, Lesonicích, Olbramovicích, Rybníkách, Vedrovicích a Vémyslicích.
Pasování probíhá nejen v okolních obcích, kam knihovnice s králem přijedou odpasovat prvňáčky, ale i na městském úřadě, kde pasuje pan starosta žáčky z místních škol. Školám, kterým nevyhovují termíny pasování, je nabídnuto odpasování malých žáků přímo v knihovně.  Toho využily hned dvě základní školy, které v pasovacím termínu byly na škole v přírodě. Ve středu 17. května a v úterý 20. června se vypravili žáci 1. třídy ZŠ Jiřice u Miroslavi a ZŠ Rybníky do Městské knihovny v Moravském Krumlově. Zde na ně již čekaly pracovnice knihovny, aby malé školáky slavnostně přivítaly v královském převleku. Poté, co děti složily pasovací slib, poklekly před knihovnici Radmilu Dvořákovou převlečenou za paní královnu a ta je odpasovala pravým rytířským mečem na čtenáře. Vedoucí knihovny Martina Nováková jim předala dárek – dobrodružnou knížku s názvem Lapálie v Lampálii od spisovatele Martina Šinkovského a ilustrátora Ticho 762. Každý ze žáků přečetl kousek z této nové knihy, aby ukázal, že umí číst a že si ji opravdu zaslouží. A svým podpisem na pasovací listinu potvrdil, že knihy bude opatrovat jako nejvzácnější poklady.
Poté následovala exkurze s prohlídkou knížek určených pro malé čtenáře spojená s výběrem knížek na prázdniny.
Za MěK Martina Nováková